論文

Ayumi Agata, Koki Ando, Sadayuki Ota, Mikiko Kojima, Yumiko Takebayashi, Sayaka Takehara, Kazuyuki Doi, Miyako Ueguch ...